Bahaty Wieczar

wwpis
Po raz kolejny w Niepublicznym Przedszkolu nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim odbyła się uroczystość pod nazwą „Bahaty Wieczar”. Na początek pani dyrektor Walentyna Mielnik-Nikołajuk wszystkich bardzo serdecznie przywitała . Wśród obecnych gości był abp bielski Grzegorz, dziekan ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk, z-ca dziekana ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, władze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwa św.św. Cyryla i Metodego, jednostki prowadzącej przedszkole, przewodniczący pan Bazyli Piwnik ,członek Zarządu Jerzy Maleszewski i z-ca kierownika biura pan Marcin Abijski, burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pan Jarosław Borowski, wójt Gminy Wiejskiej pani Raisa Rajecka, pan Sergiusz Łukaszuk , były dyrektor Bielskiego Domu Kultury zarazem wielki sympatyk przedszkola, pani Ania Muskała dyrektor siostrzanej placówki w Hajnówce, rodzice, dziadkowie a przede wszystkim przedszkolaki, gwiazdy dzisiejszego „Wieczoru”…. Szefowa placówki podziękowała wszystkim za dobrą współpracę a w szczególności pani Ali Dębowskiej z Bielskiego Muzeum, panu Sergiuszowi Łukaszukowi za udostępnianie piosenek i nut dla naszego sławnego zespołu „Lanok”, pani Joannie Troc,aktorce „Teatru Czrevo”, panu Igorowi Łukaszukowi za udostępnianie pomieszczeń podczas warsztatów w Centrum Kultury Białoruskiej w Szczytach i za zaproszenia do udziału w festynach „Majowyje Sustreczy”… Następnie głos zabrał pan Bazyli Piwnik zwracając się do Władyki Grzegorza dziękując za wsparcie i pomoc okazywaną Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego odznaczając hierarchę Złotym Orderem Świętych Braci Sołuńskich. Pan Marcin Abijski odczytał treść DYPLOMU ORDERU ŚWIĘTYCH BRACI SOŁUŃSKICH…”Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego za szczególne zasługi dla krzewienia prawosławnej kultury i oświaty oraz wyjątkowe zaangażowanie w życie i działalność Bractwa nadaje złoty Order Świętych Braci Sołuńskich Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Grzegorzowi Arcybiskupowi Bielskiemu…Zarząd Główny Bractwa…” Odznaczenie Władyce wręczyli panowie z „Bractwa” – Bazyli Piwnik, Marcin Abijski i Jerzy Maleszewski . Następnie wystąpiły przedszkolaki z bogatym repertuarem. Piosenki,tańce i scenki obrzędowe były wykonane w języku białoruskim. W swojej scence pokazały przepiękny nasz Bielsk Podlaski w dzień targowy. Nie zabrakło słynnych babek: Mani,Ninki, Wieroczki i innych kumoszek z Malinnik… Od kogo zależy czy młody człowiek pozna tradycje i z czym wejdzie w dorosłe życie? Oczywiście od osób, z którymi przebywa najwięcej, z którymi związany jest emocjonalnie i które na tę sferę życia zwracają uwagę. Przede wszystkim zależy więc od wychowania w domu rodzinnym oraz w naszej placówce, gdzie na to kładzie się wielki nacisk. Rodzina i przedszkole jest przestrzenią, w której dokonuje się wprowadzenie młodego człowieka w zakres kultury i świadomego życia w społeczeństwie. Wszystkie panie solidnie się napracowały a głównodowodzącymi były panie Marta Zinkiewicz i Joanna Chilkiewicz, prowadzące zespól „Lanok”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone przez zaproszonych słodyczami, kto dawał na sali, inni zostawiali u pani dyrektor 🙂 …

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *