„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże” (Mk.10,14)

 
onas1 (1)
cd.Lit.i nadanie imienia 078-
„Idąc w przyszłość pamiętaj o przeszłości”
wstawić
Z BDK
I znów przedszkole
Przedszkole przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim powstało w 1986 roku. I trafiło na niż demograficzny. Za mało było dzieci i obiekt trzeba było zamknąć w 2000 roku. Stało przez pięć lat opuszczone. Plac zarastał chwastami. Ludzie wykradali z niego co się dało.
Aż w 2005 roku przyszedł nowy gospodarz. Stała się nim Cerkiew. Rada miasta, na czele z burmistrzem Eugeniuszem Berezowcem, uczyniła i prawosławnym, i katolikom podobny prezent. Pierwsi za przysłowiową złotówkę kupili budynek przy Rejtana, w nieco odległej od centrum dzielnicy domków jednorodzinnych, drudzy, dwa lata wcześniej, nabyli budynek po byłym żłobku, znajdujący się w centrum miasta.
Współgospodarzem budynku przy Rejtana stał się bielski oddział bractwa św.św. Cyryla i Metodego, którego duchowym opiekunem jest o. Jerzy Bogacewicz, proboszcz Preczystieńskiej parafii w Bielsku Podlaskim. O. Bogacewicz w czerwcu 2007 roku został mianowany dyrektorem nowego obiektu. I od czerwca tamtego roku rozpoczęły się intensywne prace przy remoncie byłego przedszkola.
Ks.Jerzy Bogacewicz z bratczykami
Bielscy bratczycy spędzili przy nim wiele godzin i dni. Pracowali społecznie, remontując budynek i porządkując plac (o tych pracach pisaliśmy w listopadowym PP z 2007 roku). Aż przyszło święto.
7 grudnia 2008r. w budynku przy Rejtana nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola, pierwszego niepublicznego w Bielsku Podlaskim, pracującego od października 2007 roku z 24. dzieci. Wśród nich jest sześcioro dzieci katolickich. Na otwarcie zapraszał zarząd główny bractwa św. św. Cyryla i Metodego, dyrektor Domu Kultury Prawosławnej, mieszczącego się w tym samym budynku, i dyrektor przedszkola.
Uroczystości rozpoczęły się Liturgią św. w cerkwi Narodzenia Bogarodzicy, którą, wraz z wieloma duchownymi, służył biskup siemiatycki Jerzy. W przedszkolu władyka przekazał pozdrowienie od metropolity Sawy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej placówki. Był też prezent dla nowego domu i cukierki dla przedszkolaków. Władyka wyraził zadowolenie, że będą tu się wychowywały również dzieci katolickie, co będzie sprzyjało ich wyrastaniu we wzajemnym szacunku.
Przewodniczący bractwa św. św. Cyryla i Metodego, prof. Andrzej Łapko, wręczył dyrektor przedszkola Nadziei Załuskiej ikonę patronów bractwa, dzieciom zaś serię disneyowskich książek „Niezwykłe podróże po świecie”. Prof. Łapko zauważył, że jest to druga, po szkole podstawowej w Białymstoku, placówka oświatowa otwarta dzięki staraniom bractwa i że w ten sposób organizacja ta nawiązuje do dobrych tradycji bractw I Rzeczypospolitej, w której zakładały one szkoły i nimi się opiekowały.
Andrzej Stepaniuk, przewodniczący rady miasta i jednocześnie dyrektor białoruskiego liceum, wyraził nadzieję, że to przedszkole będzie wychowywało przyszłych uczniów liceum.
Pierwsi wychowankowie
Tym, którzy sprzyjali pracą, finansami i zabiegami organizacyjnymi powstaniu przedszkola i całego domu, dziękowała dyrektor przedszkola Nadzieja Załuska i dyrektor całego domu o. Jerzy Bogacewicz.
W domu przy Rejtana mieści się teraz jeden oddział przedszkola, świetlica, biblioteka, apartament gościnny, pokoik Eleosu, bractwa. Wiele pomieszczeń czeka jeszcze na remont, swoją funkcję i pieniądze.
Najważniejsze – życie w tym domu, od razu intensywne, przywrócono bardzo szybko. Bratczycy uważają, że to dzięki dobremu kierownictwu o. Jerzego Bogacewicza.
       Przegląd Prawosławny Nr 1(283) – styczeń 2009 –Anna Radziukiewicz
(fot. Irena Łozowik)