O nas

1

Patrz zakładka HISTORIA-aktualizacja

Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim prowadzone jest przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Posiada uprawnienia przedszkola niepublicznego. Przedszkole rozpoczęło działalność od 7 października 2008 roku. Na początku była jedna grupa. Co roku była organizowana następna grupa. Obecnie jest cztery oddziały,  w których przebywa 111 dzieci. W roku szkolnym 2021/22 było pięć oddziałów. Utworzono dodatkowo punkt przedszkolny przy ul.Kopernika (po szkole podst.Nr 5) . Dzieci było powyżej 130. W roku szkolnym 2022/23 również będzie istniał ten punkt z 20 przedszkolakami-trzylatkami.

do mult

Przedszkolakami zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca w swej pracy nowatorskie metody oraz diagnozująca zainteresowania i potrzeby dzieci. Pedagodzy podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych.

W przedszkolu realizowany jest program wychowania i edukacji przedszkolnej zatwierdzonej przez MEN.

wst.-

Każde dziecko powinno mieć szansę na zdrowy i pełny rozwój duchowy. Potrzebna jest zmiana modelu wychowania: z typowego reaktywnego gdy działamy pod wpływem sytuacji, zwykle w reakcji na negatywne zachowania dziecka, na model pro aktywny gdy wyprzedzamy sytuacje, zapobiegamy błędom, uczymy dziecko, objaśniamy mu świat, wyposażamy je w ważne umiejętności, przygotowujemy do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

wst

Wszyscy chcemy aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, aby były samodzielne, zbudowały trwałe rodziny, wnosiły twórczy wkład w życie społeczne.

wstawić-główna

Jesteśmy pierwszym Niepublicznym Przedszkolem im.  św. Młodzieńca Gabriela. Za cel obraliśmy sobie stan, w którym patron będzie faktycznym wzorcem dla naszych dzieci. Postanowiliśmy, iż w naszej placówce nie przestaniemy na rozwoju fizycznym, artystycznym i intelektualnym podopiecznych, ale będziemy też kłaść duży nacisk na rozwój duchowy. Stwierdziliśmy, iż świat duchowości najlepiej jest wprowadzać od najmłodszych lat życia.

Religia

Wychowanie religijne i rozwój duchowy dzieci jest jednym z zadań priorytetowych w przedszkolu. Dzieci od 3 lat uczęszczają na religię. Uczą się modlitw i przybliżane im są postacie świętych. Biorą udział w nabożeństwach z okazji ważnych świąt, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Podczas Boskiej Liturgii przystępują do Świętej Eucharystii. Uczą się w praktyce jak zachować się w cerkwi i podczas modlitwy.Dziecko, zwłaszcza małe, chociaż nie rozumie jeszcze niczego, instynktownie wyczuwa, że jego ojciec wszystko wie, wszystko może i że je kocha. Powinniśmy się uczyć takiego podejścia dziecięcego w sprawach naszej wiary. Widzieć w Bogu – Ojca, który wie, który może, który jest miłością i światłem, chociaż otacza nas ciemność.

Eucharystia

METODY  PRACY  Z  DZIEĆMI:metoda ruchu rozwijającego się W. Sherborne,pedagogika zabawy, dobrego startu W. Bogdanowicz,edukacji matematycznej E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,kinezjologii edukacyjnej.

2Jest ok 🙂

Zajęcia dodatkowe:

Rytmika, religia, logopeda, plastyka, konsultacje indywidualne z psychologiem, edukacja regionalna. Uwielbiane przez dzieci zajęcia sportowe na wysokim poziomie oraz zajęcia korekcyjne.

Opłaty za zajęcia dodatkowe mieszczą się w opłacie stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

UROCZYSTOŚCI

Życie przedszkolne bogate jest w różnego rodzaju uroczystości o charakterze rodzinnym, integrujące społeczność przedszkolną. Stałymi uroczystościami, które wpisały się w harmonogram przedszkola to:

31

Choinka Noworoczna,Dzień Babci i Dziadka,Bahaty Wieczar,Dzień Matki i Ojca,Dzień Przedszkola,Dzień Dziecka.

2

Bahaty Wieczar

3

Choinka Noworoczna

4

Dzieci uroczyście obchodzą swoje imieniny i urodziny.

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

Rodzice uczestniczą we wszystkich ważnych uroczystościach w przedszkolu, wspierają dzieci i nauczycieli. Pomagają w opiece nad dziećmi podczas wycieczek, wyjazdów na konkursy, wyjść na nabożeństwa.

Clipboard

119-Rodzice uczestniczą w zorganizowanych zajęciach w ramach pedagogizacji pod hasłem „SZKOŁA  DLA  RODZICÓW”, gdzie podczas warsztatów, prelekcji, zajęć otwartych wzbogacają swoją wiedzę o wychowaniu dzieci i ich funkcjonowaniu w przedszkolu.Wwiedienije-Lit 165-

MY  W  ŚRODOWISKU

BDK

Dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, recytatorskich i muzycznych. Mimo krótkiej działalności przedszkolaki osiągają sukcesy, które są zauważalne w środowisku.

Wstawić z Orli

wstawić

NASZE  NAJBLIŻSZE  PLANY  DOTYCZĄ:

-wzbogacenia bazy przedszkola -wyposażenie w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne i komputery;

-systematyczne dokształcanie kadry pedagogicznej i wprowadzanie nowatorskich metod pracy z dziećmi;

-zorganizowanie profesjonalnego placu zabaw;

plac zabaw--w

-adaptacja i dostosowanie pomieszczeń przedszkola do wyższych standardów.

Ubiegamy się o pozyskiwanie funduszy z Europejskich Środków na rozbudowę i adaptację pomieszczeń przedszkola. Staramy się pozyskać fundusze ze środków Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego na rozwój i dofinansowanie zajęć dodatkowych.

Przedszkolaki korzystają z placu zabaw wybudowanego  w ramach Budżetu Obywatelskiego znajdującego się naprzeciw przedszkola. Nasza placówka jest bardzo rozpoznawalna nie tylko w Bielsku.

2 czerwca  2022 roku w dzień święta Wniebowstąpienia Pańskiego. zorganizowano konkurs pn.”Bogurodzica w Poezji i Prozie Religijnej, który był poświęcony Matce Bożej. Udział wzięło 24 osób (przedszkolaki i uczniowie) z placówek bielskich.

Przedszkolaki uczestniczą w nabożeństwach w kaplicy św. Sawy Serbskiego . Jest wygodnie i cieplutko. W kapciuszkach z korytarza, bez wożenia autokarem….

Dnia 5 września 2021r., prawosławna społeczność Bielska Podlaskiego przeżywała historyczne wydarzenie. W tym dniu Jego Eminencja metropolita Sawa dokonał poświęcenia prestoła kaplicy, która mieści się w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. abpa Łukasza Krymskiego oraz Niepublicznym Przedszkolu św. młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego w Bielsku Podlaskim.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *