Historia

Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela

2  maja 2010 roku przedszkole zostało wyświęcone przez Zwierzchnika naszej Cerkwi metropolitę Sawę i nadano mu imię św. Młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży.

dod

Placówka mieści się w budynku oddanym przez władze miejskie parafii prawosławnej p.w. NNMP, która w pełni wykorzystała budynek na cele użyteczne i dziś funkcjonuje on jako Dom Kultury Prawosławnej.

To dzięki proboszczowi Parafii NNMP ks. Jerzemu Bogacewiczowi i członkom stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego rozpoczęto prace remontowe budynku w czerwcu 2007 roku.

teraz jest tu szatnia

W październiku 2008 otwarty został pierwszy oddział przedszkola. Uroczystego otwarcia przedszkola dokonał biskup siemiatycki Jerzy 7 grudnia tegoż roku. Placówka rozpoczęła działalność z osiemnaściorgiem dzieci i grupą pracowników pełnych zapału i determinacji w dążeniu,  aby to przedszkole funkcjonowało i rozwijało się.

Od marca 2009 roku przedszkolem zarządza doświadczony pedagog pani Walentyna Mielnik – Nikołajuk. Już dziś można powiedzieć , że dyrektorowi udało się skompletować zespół profesjonalnych, kreatywnych i zaangażowanych nauczycieli, dzięki którym dzieci są dobrze przygotowane do nauki szkolnej

Obecnie   w przedszkolu przebywa 112 dzieci w czterech grupach wychowawczych. Przedszkole posiada przestronne wyremontowane sale do zabaw i zajęć dla dzieci. W kolorowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach, dzieci uczą się i bawią pod okiem młodej, dobrze wykształconej i oddanej dzieciom kadry pedagogicznej.

Od 2021 roku „powiększono” przedszkole o jeden oddział przy ul.Kopernika. Tak ,że w naszej placówce jest ponad 130 dzieci.

W ciągu pięciu lat oprócz generalnego remontu pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole, zakupiono nowoczesne wyposażenie do pomieszczeń użytkowanych przez dzieci , wyposażono salę do zajęć sportowych,  systematycznie zakupywane są zabawki i pomoce dydaktyczne. Wyposażono plac zabaw dla dzieci.

Dziś możemy powiedzieć, że trud włożony w rozwijanie przedszkola, w pełni się opłacił.

Oprócz realizowania obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z wielu zajęć dodatkowych; rytmiki , trzech języków obcych, zajęć sportowych, plastyki, edukacji regionalnej. W przedszkolu jest zatrudniony logopeda i psycholog. Religia prawosławna i katolicka jest w przedszkolu obowiązkowa dla wszystkich dzieci.

Nauczyciele tworzą autorskie programy wspomagania rozwoju i wychowania. Realizowany jest program wspomagania rozwoju duchowego i religijnego. Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwego systemu wartości, podniesienie poziomu świadomości religijnej, poznanie historii świat prawosławnych i kultywowanie tradycji związanych ze obchodami świąt , poznanie prawosławnych miejsc kultu religijnego na Podlasiu, zachęcanie dzieci do uczestniczenia wraz z rodziną  w nabożeństwach. W ramach tego programu dzieci wyjeżdżały na pielgrzymki do Zwierek , na Grabarkę , do Skitu w Odrynkach,

kilkakrotnie w ciągu roku dzieci przystępują do św. Komunii, w miarę możliwości uczestniczą w nabożeństwach w Cerkwi podczas świąt.

Jest też opracowany i realizowany program edukacji regionalnej  przez panie Joannę Chilkiewicz i  Martę Zinkiewicz pt.„ Korzenie małego Podlasianina”. Celem programu jest zapoznanie dzieci z kulturą i tradycją naszego regionu.

Dzieci zapoznają się z elementami gwary ludowej Podlasia, z architekturą mieszkalną i sakralną charakterystyczną dla naszego regionu. Dzieci poznają wytwory rękodzieła ludowego i sztuki regionalnej. Kultywowane są tradycje związane z porami roku i świętami cerkiewnymi.

W ramach programu dzieci biorą udział w konkursach recytatorskich w języku białoruskim, w konkursie zespołów teatralnych w języku białoruskim, w konkursie „ Piosenka białoruska”. Dzieci z naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowane do konkursów i zajmują prestiżowe miejsca. W ramach edukacji regionalnej powstał w przedszkolu dziecięcy zespól      „ LANOK”,  który działa od dwóch lat i już parokrotnie zaprezentował swoje umiejętności w środowisku.

Dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpieczne i szczęśliwe. Opuszczają przedszkole w pełni przygotowane do nauki szkolnej, otwarte na nowe doznania z przeświadczeniem o własnej wartości i przygotowane do podejmowania nowych wyzwań. Wyróżniają się potem w szkole swoją wiedzą i umiejętnościami.

Od 2021 roku uczestniczą w nabożeństwach w kaplicy św.Sawy Serbskiego znajdującej się w tym samym budynku.

Irena Łozowik

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *