2008

Pierwsze dni w przedszkolu 7-8.10.2008

Wizyta Metrololity Sawy 25.10.2008

Dzień powszedni 12.11.2008

Przed otwarciem przedszkola 3.12.2008

Otwarcie przedszkola 7.12.2008