Sprawozdanie za 2012 rok

p.dyrektor

SPRAWOZDANIE Z PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1

im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim

za rok 2012

Duży nacisk w pracy wychowawczej położono na rozwój artystyczny dzieci.

Dzieci rozwijały się poprzez udział w zajęciach teatralnych ucząc się i prezentując swoje inscenizacje

1.podczas uroczystości przedszkolnej „ Bohatyj wieczar” oraz konkursie form scenicznych organizowanych przez BTSK w Białymstoku  prezentacja teatrzyku dziecięcego w języku białoruskim pt. „ Kazka pra lisicu- chitrycu i dobrych siabrou: miszku, zajczyka i pieunika”

2.  podczas uroczystości „ Dzień przedszkola” – prezentacja artystyczna dzieci ( montaż słowno -muzyczny i scenka teatralna pt. „ Dom pod grzybem”

3. zakończenie roku szkolnego – prezentacja przedstawienia „ Śpiąca Królewna”,

4. dzieci oglądały teatrzyk objazdowy w przedszkolu pt. „ Tadek Niejadek”, oraz przedstawienia „ Krasnal Łakomczuch i Królestwo słodyczy”

5. wyjeżdżały do teatru lalek na spektakl „ Misiaczek”

6. dzieci wychodziły do kina w BDK  na film „ Delfin Plum”

Dzieci rozwijały również umiejętności muzyczne poprzez:

 1. Występy dzieci z kolędami w BDK podczas Bielskich Wieczorów Muzyki Cerkiewnej
 2. Występ dzieci z kolędami podczas Wigilii w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim
 3. Udział w konkursie „ Hajnowski Spotkania z Kolędą Prawosławną.
 4. Dzieci brały udział  w konkursie piosenki białoruskiej w przeglądzie rejonowym i centralnym.
 5. Dzieci wychodziły na koncert uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim.

Dzieci doskonaliły swoje umiejętności recytatorskie i literackie poprzez udziały w konkursach:

 1. Udział w XII  edycji konkursu recytatorskiego „ Trójgłos poetycki”.
 2. Udział w konkursie recytatorskim „ Spotkanie z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej”
 3. Udział w konkursie recytatorskim „ Rodnaje słowa”
 4.  Udział w konkursie recytatorskim „ O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”

Duży nacisk położono również na rozwój i doskonalenie form plastycznych.

Dzieci wspólnie z nauczycielkami na bieżąco wykonują dekoracje świąteczne lub sezonowe w grupach wychowawczych. Biorą udział w licznych konkursach plastycznych organizowanych w środowisku.

 1. Udział w konkursie plastycznym „ Portret mojego przyjaciela”
 2. Udział w konkursie plastycznym „ Strój godny, modny i wygodny”
 3. Udział w konkursie plastycznym „ Pod kopułą cerkwi”

W roku szkolnym 2012 odbyły się w przedszkolu następujące pielgrzymki i wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

v  Wycieczka do ZOO  w Warszawie.

v  Wycieczka do Muzeum Białoruskiego w Hajnówce.

v  Wycieczka do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim.

v  Pielgrzymka do Monasteru Żeńskiego w Zwierkach  z okazji Święta Patrona przedszkola św. Młodzieńca Gabriela.

v  Wycieczka do Topiła, przejazd kolejką wąskotorową, ognisko pokaz sprzętu gaśniczego.

v  Wyjazd do Białoruskiego Domu Kultury w Szczytach – warsztaty robienia ozdób ze słomy.

v  Wyjście do sali zabaw dla dzieci „ Tęczowa Kraina”

W II połowie roku 2012 roku podczas wakacji dokonano remontu sali zabaw dzieci 3 – letnich, dokonano generalnego remontu łącznika z przeznaczeniem na kapliczkę przedszkolną.

Obecnie w przedszkolu przebywa 111 dzieci w 4 grupach wychowawczych.

Rok 2012/2013 w przedszkolu jest rokiem doskonalenia programów wychowawczych , podejmowania działań innowacyjnych w zakresie wychowania i edukacji dzieci. Duży nacisk kładziemy na rozwój duchowy dzieci i promocje przedszkola w środowisku.

Kontynuujemy rozpoczętą w roku 2012 profilaktykę zdrowia dzieci.

W ramach  profilaktyki zdrowia dzieci podjęto następujące działania:

 • Przeprowadzono pogadanki z dziećmi 5 i 6 letnimi na temat przestrzegania higieny osobistej z przeglądem czystości głów i ciała dzieci.
 • Przeprowadzono profilaktyczne badania wzroku dzieciom od 4 lat, niektóre dzieci otrzymały skierowanie do lekarza okulisty i noszą okulary.
 • Na początku roku ubiegłego i bieżącego przeprowadzono badania dzieci pod względem eliminowania wad postawy. Nauczyciel – fizjoterapeuta prowadzi gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy i proponuje rodzicom ćwiczenia w domu celem korygowania wady postawy  u ich dziecka.
 • Ustalono termin spotkania z lekarzem dentystą , która zobowiązała się bezpłatnie przeprowadzić przegląd zębów u dzieci i przeprowadzić pogadankę z dziećmi  na temat dbania o zęby.
 • Logopeda zatrudniony w przedszkolu prowadzi zajęcia z dziećmi na temat korygowania wad mowy u dzieci.
 • Raz w tygodniu odbywają się konsultacje rodziców  z psychologiem w przypadku trudności adaptacyjnych dziecka w przedszkolu lub trudności wychowawczych .

Oprócz realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN dzieci rozwijają swoje zainteresowania i zdolności poprzez udział w zajęciach dodatkowych,tj.religii,rytmiki,edukacji regionalnej,zajęć plastycznych,zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej,języka białoruskiego,angielskiego i rosyjskiego,zajęć logopedycznych oraz teatrologii.

Wprowadzono do realizacji dwa innowacyjne programy wychowawcze:

 1. 1.        „ Wspomaganie rozwoju duchowego i religijnego”

Celem tego programu jest:

– wprowadzenie dziecka w świat wartości chrześcijańskich Prawosławia.

– poznanie siebie i swojej roli w życiu liturgicznym Kościoła.

– przygotowanie do życia zgodnego z nauką Chrystusa.

– utrwalanie sposobów oddawania czci Bogu w domu i w cerkwi

– utrwalanie słów najprostszych modlitw i właściwych form ich wznoszenia.

– zachęcanie do uczestnictwa w nabożeństwach

–  wspólne uczestniczenie w nabożeństwach , przyjmowanie komunii przez dzieci.

– nawiązanie współpracy z rodziną i parafią.

W ramach tego programu przedszkole podjęło się zadania zorganizowania spotkań i pogadanek dla rodziców uświadamiając im znaczenie wychowania religijnego dziecka, zmobilizować rodziców do zaangażowania się w realizację różnych wydarzeń związanych z życiem religijnym przedszkola.

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęliśmy od pielgrzymki dzieci wraz z rodzicami na Świętą Górę Grabarkę. 4 grudnia wszystkie dzieci  przystąpiły w cerkwi  do Komunii.

Nauczyciele przekazują dzieciom  tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Dzieci uczą się kolęd i zaprezentowały je podczas „  XI Wieczorów muzyki Cerkiewnej” w BDK, dzieci wzięły udział w „Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną”.

Dzieci wykonały świąteczne ozdoby, na kiermasz świąteczny , który odbył się w przedszkolu i w Bielskim Domu Kultury.

 Program „Korzenie małego Podlasianina ma na celu:

Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi Podlasia poprzez:

– ukazanie relacji łączącej dziecko z jego rodzinnym miastem i regionem

– kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym.

– integrowanie różnych płaszczyzn kulturowych

– stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze własnego regionu.

– wszechstronny rozwój osobowości dziecka jako przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie.

W ramach tego programu dzieci uczą się języka białoruskiego. Wzięły udział w konkursie literackim „ Trójgłos poetycki” prezentując wiersze w języku białoruskim. Wszystkie trzy punktowane miejsca zajęły dzieci z naszego przedszkola.

Założono dziecięcy  zespół  „ LANOK”, który zainaugurował swój występ podczas odwiedzin naszego przedszkola przez gości z Kaliningradu.

Dzieci wyjeżdżały również do Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Uczestniczyły również w zajęciach muzealnych w Bielskim Muzeum.

Od nowego roku szkolnego cyklicznie odbywają się audycje muzyczne;

v  18 październik audycja muzyczna pt. „ O Gwiazdoszu i zagonionej kołysance”

v  20 listopad audycja muzyczna pt. „ Wesołe życie Tryla Bazyla”

v  3 styczeń audycja muzyczna pt. „ Co mówią zwierzęta w Wigilijną Noc”

Dzieci uczestniczą również w odbiorze sztuk teatralnych prezentowanych w przedszkolu.

v  8 października teatrzyk pt. „ Zuzia w Zaczarowanej Krainie”

v  16 listopad teatrzyk pt. „ Dwie Dorotki”

W ramach edukacji ekologicznej dzieci 5i 6 letnie na początku roku wyjeżdżały do Szkółki Leśnej w Grabowcu.

Główne zadania przedszkola na  bieżący rok szkolny to :

– uporządkowanie i zaadoptowanie placu przedszkolnego ;

– doposażenie placu zabaw- zakup dodatkowego sprzętu ( huśtawki, karuzela itp.)

– remont łazienki w grupie 4 – Latków.

– przeprowadzenie remontu i doposażenie kuchni – zalecenie SENAPID-u

– wyposażenie i otwarcie kaplicy przedszkolnej

– zagospodarowanie strony internetowej przedszkola

– prezentowanie dorobku przedszkola w środowisku lokalnym.

– wzmocnienie pracy z dziećmi nad ich rozwojem duchowym , wartościami chrześcijańskimi.

– przygotowanie przedszkola do obchodów pięciolecia istnienia.

 

Przedszkole cieszy się dobrą renomą w środowisku, rodzice chętnie zapisują dzieci do naszego przedszkola nawet z odległych dzielnic miasta.

To co odróżnia nasze przedszkole od innych w mieście to;

– uczestniczenie dzieci wspólnie z nauczycielami w nabożeństwach w cerkwi, przystępowanie do Komunii, nauka religii od momentu przyjścia dziecka do przedszkola, wprowadzanie dzieci w świat wartości chrześcijańskich Prawosławia.

– organizowane są liczne wyjazdy dzieci , pielgrzymki , wyjazdy do teatru , kina , na wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

– prezentowanie swego dorobku przez dzieci w środowisku; prezentowanie kolęd na konkursach i wieczorach kolęd, konkursy recytatorskie, plastyczne, teatralne, występy  muzyczne zespołu przedszkolnego  itp.

– szeroka oferta zajęć dodatkowych

– serdeczna i miła atmosfera panująca między pracownikami , dziećmi i rodzicami w przedszkolu.

– działania podejmowane przez przedszkole w zakresie profilaktyki zdrowia dzieci .

W chwili obecnej do przedszkola złożyło podania o przyjęcie na rok szkolny 2013/2014 – 50 dzieci.

Dyrektor przedszkola Walentyna Mielnik-Nikołajuk

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Sprawozdanie za 2012 rok

 1. Administrator pisze:

  O brawo, udało się :), ale chyba nie wyjustowane?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *